පුවත්

  • තැපැල් කාලය: අගෝස්තු -05-2020

    සංඛ්‍යාලේඛන වලට අනුව මගේ රටේ ළමා ගෘහ භාණ්ඩ ප්‍රමාද වී ආරම්භ වුවද 2018 දී වෙළඳපොළ බිලියන 99.81 ක් කරා ළඟා වූ අතර වර්තමාන ශරීරය බිලියන 100 ඉක්මවා ඇත. කෙසේ වෙතත්, ළමුන්ගේ ගෘහ භාණ්ඩ ව්‍යාපාරය අපේක්ෂා කළ තරම් පහසු නොවන අතර වෙළඳුන් ඊටත් වඩා දුෂ්කර ය ...තවත් කියවන්න »

  • තැපැල් කාලය: අගෝස්තු -05-2020

    සමහර අය පවසන්නේ ගෘහ භාණ්ඩ කර්මාන්තය පසුගිය වසර කිහිපය තුළ ආපදාවන්ට ගොදුරු වී ඇති බවත්, වේගවත් වර්ධනයේ යුගයට සමුගෙන විශාල ඔටුන්නක් සහිත නියුමෝනියාවකට මුහුණ දෙන බවත් එය විශාල බලපෑමක් ඇති කරන බවත්ය. චීන ගෘහ භාණ්ඩ සංගමයේ සංඛ්‍යාලේඛනවලට අනුව, පළමු කාර්තුවේදී ...තවත් කියවන්න »